Katolická Beseda Letovice

KaBeLet chce šířit poselství naděje a spolupatřičnosti ke křesťanskému společenství. Věříme, že mnoho jednotlivých akcí akcí může posílit komunitu a že kolektivní zaměření může výrazně ovlivnit svět. Obhajobou k-hodnot  a prostřednictvím viditelných skutků chce náš tým neúnavně pracovat, aby přispěl svým kouskem k většímu dobru.

KaBeLet v kostce

KaBeLet ví, že síla spočívá nejen ve slovech, kterými jsme nablízku, ale hlavně ve skutcích našich iniciativ. V roce 1895 si naše křesťanská organizace uvědomila, že společnou prací bychom mohli mnohem efektivněji poměnit naše výzvy, a proto jsme se rozhodli spustit činnost KBL.

Mimo viditelné dejiště

Zde v KaBeLet jsme odhodláni investovat všechny naše vědomosti a zdroje k dosažení našeho cíle. Od roku 1895 podporujeme různými způsoby členy naší komunity a zaměřujeme náš úspěch nikoli kvantitativně, ale kvalitou rozsahu a efektivity našich snah. Ta představa, že můžeme společně něčeho dosáhnout!

Nadcházející:
Členská schůze spolku